Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Συστήματα διαφορικών εξισώσεων – Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με χρήση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Συστήματα διαφορικών εξισώσεων – Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με χρήση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων)

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΑΛΕΒΙΖΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)

Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους φοιτητές τον τρόπο επίλυσης συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων με χρήση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων προκειμένου να γίνει φανερή η σύνδεση μεταξύ των δύο βασικών υποενοτήτων της ΦΥΕ 20: της Γραμμικής Άλγεβρας και των Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων. Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. συμπληρώνει τους δύο τόμους: Γ. Καμβύσσας-Μ. Χατζηνικολάου, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Α: «Γραμμική Άλγεβρα», ΕΑΠ, Πάτρα, 2005. Α. Μπούντης, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Β: «Διαφορικές Εξισώσεις Ι», ΕΑΠ, Πάτρα, 2001. που εκδίδονται από το Ε.Α.Π. και προσφέρονται στους φοιτητές. Επιπλέον, θεωρούμε ότι βελτιώνεται περαιτέρω το ανωτέρω υλικό του Ε.Α.Π. που προσφέρεται στους φοιτητές, δεδομένου ότι αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος: η διαδικασία εύρεσης γενικευμένων ιδιοδιανυσμάτων και η διαδικασία επίλυσης συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων με χρήση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων. Με την μελέτη του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. ο φοιτητής αφενός θα εξοικειωθεί περισσοτέρο με τις ανωτέρω μεθοδολογίες και αφετέρου, θα εκτιμήσει πιο πολύ την αξία της Γραμμικής Άλγεβρας και της σύνδεσής της με τις Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις.
Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. αναφέρεται σε συστήματα συνήθων διαφορικών εξισώσεων και στην επίλυση αυτών τόσο με αναγωγή τους σε μία συνήθη διαφορική εξίσωση, όσο και με χρήση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων.

Hypertext

συστήματα Σ.Δ.Ε., ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, systems of O.D.Es, eigenvalues, eigenvectors


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-05T07:16:41Z
2013-12-13T13:07:54Z


Για την μελέτη του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες προσεκτικής μελέτης. (20 Σελίδες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.