Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Εισαγωγικές έννοιες των διαφορικών εξισώσεων – Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης και εφαρμογές – Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης και εφαρμογές)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareVideo (EN)

2008 (EN)
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Εισαγωγικές έννοιες των διαφορικών εξισώσεων – Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης και εφαρμογές – Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης και εφαρμογές)

Πετροπούλου, Ευγενία

Αλεβίζος, Φίλιππος
Τζαμαρίας, Σπύρος
Τσιγγέλης, Μιχαήλ

Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικοιωθούν με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης που καλύπτεται στη θεματική ενότητα ΦΥΕ 20, οι οποίες όπως διαφαίνεται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και τις Ο.Σ.Σ. τους δυσκολεύουν αρκετά. Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. συμπληρώνει τόσο τον τόμο: Α. Μπούντης, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Β: «Διαφορικές Εξισώσεις Ι», ΕΑΠ, Πάτρα, 2001, που εκδίδεται από το Ε.Α.Π. και προσφέρεται στους φοιτητές, όσο και το υπάρχον εναλλακτικό διδακτικό υλικό συνοπτικής θεωρίας και ασκήσεων υπό μορφή υπερκειμένου. Επιπλέον, θεωρούμε ότι βελτιώνεται περαιτέρω το ανωτέρω υλικό του Ε.Α.Π. που προσφέρεται στους φοιτητές, δεδομένου ότι αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος οι περισσότερες από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες επίλυσης διαφορικών εξισώσεων καθώς και αρκετές βασικές εφαρμογές των διαφορικών εξισώσεων σε διάφορους τομείς. Με την μελέτη του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. ο φοιτητής θα εξοικοιωθεί περισσότερο με τις ανωτέρω έννοιες.
Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. αναφέρεται στη μεθοδολογία επίλυσης διαφορικών εξισώσεων Riccati, Euler, γραμμικών ομογενών και μη ομογενών διαφορικών εξισώσεων ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές, καθώς επίσης και στην επίλυση διαφορικών εξισώσεων με χρήση του Mathematica. Εμπεριέχονται δε αρκετά λυμένα παραάδειγματα καθώς και εφαρμογές των διαφορικών εξισώσεων σε διάφορα προβλήματα.

Webcast

Εφαρμογές
Γραμμικές
Riccati
Διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές
Mathematica
Euler
Ομογενείς και μη ομογενείς
Linear

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2008
2009-03-05T07:41:44Z
2013-12-13T13:08:30Z


Πιο συγκεκριμένα, απαιτούνται περίπου 7 εβδομάδες προσεκτικής μελέτης. Για την μελέτη αυτή είναι απαραίτητη η προσεκτική μελέτη των αντίστοιχων παραγράφων από τον Τόμο «Α. Μπούντης, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Τόμος Β: «Διαφορικές Εξισώσεις Ι», ΕΑΠ, Πάτρα, 2001». (3 Ώρες + 32 Λεπτά + 28 Δεύτερα)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)