Η διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών: Οι τεχνολογικές και οικονομικές διαστάσεις των πολιτιστικών αγαθών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών: Οι τεχνολογικές και οικονομικές διαστάσεις των πολιτιστικών αγαθών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης

ΓΚΑΤΖΙΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ «INFO-COMMUNICATION RESEARCH SOCIETY»)

ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη του 4ου κεφαλαίου, θα πρέπει να μπορείτε να: Διατυπώνετε τον ορισμό της διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών. Περιγράφετε τις πέντε βασικές λειτουργίες της διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών. Αναφέρετε τις βασικές αρχές της διαχείρισης και διοίκησης των πολιτιστικών αγαθών.Αναγνωρίζετε τις οικονομικές και τεχνολογικές διαστάσεις των πολιτιστικών αγαθών. Το κεφαλαίου 4 προσεγγίζει τη διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών διευρύνοντας το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό της ΔΠΜ51 ως προς: τις λειτουργίες της διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών, τις αρχές διαχείρισης και διοίκησης των πολιτιστικών αγαθών, τις οικονομικές και τεχνολογικές διαστάσεις των πολιτιστικών αγαθών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. Το κεφαλαίο 4 συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών. Επισημαίνει τις λειτουργίες της διαχείρισης και τις αρχές της διαχείρισης και διοίκησης των πολιτιστικών αγαθών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. Προσδιορίζει τις οικονομικές και τεχνολογικές διαστάσεις για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών. Επίσης, αναλύει διεξοδικά την έννοια της διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. Η μελέτη του 4ου κεφαλαίου συμβάλλει στο να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί, να διακρίνει ο φοιτητής / η φοιτήτρια την έννοια της διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών και να χρησιμοποιεί τις αρχές της διαχείρισης και διοίκησης των πολιτιστικών αγαθών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.
Στο 4ο κεφάλαιο εξετάζονται και αναλύονται οι λειτουργίες της διαχείρισης για τα πολιτιστικά αγαθά, οι έννοιες της διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών και οι οικονομικές και τεχνολογικές διαστάσεις στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.

Hypertext

πολιτιστικό αγαθό, πολιτιστικά προϊόντα, πολιτιστικές υπηρεσίες, η αξία στα πολιτιστικά αγαθά, κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης, management of cultural goods, functions of management, principle of management and administration, cultural goods, cultural product, cultural services, cultural value, information and knowledge society


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-06T07:15:41Z
2013-12-13T11:18:58Z


Ο χρόνος μελέτης για το κεφάλαιο 4 είναι περίπου δύο με τρεις εβδομάδες. (29 Σελίδες + 2 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.