δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκμάθηση Ποσοτικών Μεθόδων

Συριόπουλος, Κωνσταντίνος

Βασιλείου, Δημήτριος
Καλδής, Παναγιώτης
Ηρειώτης, Νικόλαος

Στο συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. ο φοιτητής μπορεί να αποκομίσει μία πλήρη εικόνα για τις ποσοτικές και υπολογιστικές μεθόδους που προαπαιτούνται στην ανάλυση κινδύνου.
Ο φοιτητής θα πρέπει να το μελετήσει με προσοχή, ώστε να καλύψει το κενό γνώσης, το οποίο τυχόν υπάρχει, εάν αυτός δεν προέρχεται από Οικονομική Σχολή ή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε θέματα Ανάλυσης Κινδύνου. Ακόμη όμως και να προέρχεται από τις ανωτέρω σχολές, η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού αυτού υλικού αποτελεί μία καλή επανάληψη, η οποία πιθανότατα θα λύσει στον εκπαιδευόμενο σημαντικές απορίες.

Webcast

Κατανομές
Return – risk
Time series
Αιτιότητα
Regrassion – correlation
Κίνδυνος – απόδοση
Παλινδρόμηση – συσχέτιση
Causality
Χρονολογικές σειρές
Distributions


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T12:06:20Z
2009-03-06T08:24:47Z


Για την μελέτη του παρόντος Ε.Δ.Υ. δεν προτείνεται συγκεκριμένος χρόνος, διότι αυτός ποικίλει ανάλογα με το υπόβαθρο του φοιτητή στην Ανάλυση Κινδύνου. Εάν ο εκπαιδευόμενος δεν προέρχεται από οικονομική σχολή και δεν έχει καμία γνώση Ανάλυσης Κινδύνου, τότε θα πρέπει να παρακολουθήσει το παρόν υλικό προσεκτικά αρκετές φορές. Εάν ο φοιτητής έχει οικονομικές γνώσεις, τότε μία φορά παρακολούθησης πιθανόν είναι αρκετή, με εμβάθυνση στα σημεία στα οποία παρουσιάζει κενά. ((40 video) 20 Ώρες + 4 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.