δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαχείριση Χαρτοφυλακίου

Συριόπουλος, Κωνσταντίνος

Αλεξάκης, Χρήστος
Βασιλείου, Δημήτριος
Συριόπουλος, Κωνσταντίνος)

Στο συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. ο φοιτητής μπορεί να αποκομίσει μία πλήρη εικόνα για την διαχείριση Χαρτοφυλακίου και τις υπολογιστικές μεθόδους που απαιτούνται για την διαχείριση αυτή.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό θα βοηθήσει τον φοιτητή να εμβαθύνει στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου.Το Εναλλακτικό αυτό Διδακτικό Υλικό συμπληρώνει τα κεφάλαια 1 έως 11 του Β’ Τόμου της Θεματικής Ενότητας ΤΡΑ61 και βοηθούν τον φοιτητή να αποκτήσει το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο για να καταλάβει την Διαχείριση Χαρτοφυλακίου.Ο φοιτητής θα πρέπει να το μελετήσει με προσοχή, ώστε να καλύψει το κενό γνώσης, το οποίο τυχόν υπάρχει, εάν αυτός δεν προέρχεται από Οικονομική Σχολή ή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Ακόμη όμως και να προέρχεται από τις ανωτέρω σχολές, η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού αυτού υλικού αποτελεί μία καλή επανάληψη, η οποία πιθανότατα θα λύσει στον εκπαιδευόμενο σημαντικές απορίες.

Webcast

Risk aversion
Annual return
Covariance
Σταθμίσεις
Ιστορική απόδοση
Historical return
Standard deviation
Συνδιακύμανση
Αποστροφή κινδύνου
Ετήσια απόδοση
Τυπική απόκλιση


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T12:25:46Z
2009-03-06T08:41:20Z


Για την μελέτη του παρόντος Ε.Δ.Υ. δεν προτείνεται συγκεκριμένος χρόνος, διότι αυτός ποικίλει ανάλογα με το υπόβαθρο του φοιτητή στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Εάν ο εκπαιδευόμενος δεν προέρχεται από οικονομική σχολή και δεν έχει καμία γνώση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, τότε θα πρέπει να παρακολουθήσει το παρόν υλικό προσεκτικά αρκετές φορές. Εάν ο φοιτητής έχει οικονομικές γνώσεις, τότε μία φορά παρακολούθησης πιθανόν είναι αρκετή, με εμβάθυνση στα σημεία στα οποία παρουσιάζει κενά. ((40 video) 20 Ώρες + 4 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.