δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧημικός δεσμός – Τα μόρια

ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

Στόχος του συγκεκριμένου ΕΔΥ είναι η εμπέδωση των διαφόρων εννοιών και θεωριών που σχετίζονται με το χημικό δεσμό και τις διαμορικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στα μόρια διαφόρων ενώσεων. Με την ολοκλήρωση της μελέτης του συγκεκριμένου ΕΔΥ και με τη βοήθεια των διαφόρων παραδειγμάτων ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατασκευάζει τις δομές Lewis των διαφόρων ενώσεων και να αναγνωρίζει τον υβριδισμό που χρησιμοποιούν τα άτομα κατά τη σύνδεσή τους για το σχηματισμό ενώσεων. Επίσης, θα μπορεί να προβλέπει το σχήμα των ενώσεων και τη γεωμετρία των ηλεκτρονικών ζευγών. Τέλος, ο φοιτητής θα μπορεί να προβλέπει και να ερμηνεύει τις διαφορετικές φυσικές ιδιότητες που εμφανίζουν ενώσεις με παρόμοια δομή.
Το συγκεκριμένο ΕΔΥ αναφέρεται στο Χημικό Δεσμό. Περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης των ατόμων στο μόριο μιας ένωσης και μέσω των θεωριών VSEPR, VB και MO εξηγεί τον τρόπο που κατανέμονται τα ηλεκτρόνια στα άτομα προκειμένου να σχηματιστούν τα μόρια των διαφόρων ενώσεων. Αναπτύσσεται επίσης, η μεθοδολογία μέσω της οποίας μπορεί να προβλεφτεί τόσο η μοριακή όσο και η ηλεκτρονική γεωμετρία.Τέλος, στο συγκεκριμένο ΕΔΥ περιγράφονται οι διαμορικές δυνάμεις που εμφανίζονται στο μόριο μιας ένωσης και περιγράφεται η σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτών των δυνάμεων και κάποιων φυσικών ιδιοτήτων των μορίων όπως είναι η διπολική ροπή, το σημείο ζέσεως, η διαλυτότητα κλπ.

Webcast

ομοιοπολικός δεσμός, τυπικά φορτία, δομές Lewis, εξαίρεση από τον κανόνα της οκτάδας, εκτεταμένη οκτάδα σθένους, θεωρία άπωσης ζευγών ηλεκτρονίων στιβάδας σθένους, θεωρία δεσμού – σθένους, θεωρία μοριακών τροχιακών, σχήμα μορίου, σ και π δεσμοί, δομές συντονισμού, απεντοπισμένα ζεύγη ηλεκτρονίων, διαμοριακές δυνάμεις, ενέργεια δεσμού, μήκος δεσμού, μοριακή γεωμετρία, υβριδικό τροχιακό, τάξη δεσμού, διπολική ροπή, πολωσιμότητα, ηλεκτραρνητικότητα, covalent bond, formal charges, Lewis structures, exceptions of the octet rule, expanded valence shells, Valence-Shell Electron-Pair Repulsion (VSEPR) theory, valence bond (VB) theory, molecular orbital theory (MO), molecular shape, σ and p bonds, intermolecular forces, resonance structure, electron pair delocalization, bond energy, bond length, bond order, dipole moment, hybrid orbital, polarizability


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T14:22:17Z


Οι χρόνοι μελέτης πρέπει να ακολουθούν τους χρόνους μελέτης που καθορίζονται για τη Θ.Ε. ΚΦΕ 52 στο χρονοδιάγραμμα μελέτης που ανακοινώνεται στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους στους φοιτητές. Υπολογίζεται ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο 2 ώρες μελέτης για κάθε διάλεξη συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου για την επίλυση των προβλημάτων και τη μελέτη των αντίστοιχων εννοιών από το υπερκείμενο.( 5 Ώρες + 40 Λεπτά + 34 Δεύτερα)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.