Οι Δομικοί Λίθοι του Κόσμου μας-Η Δομή του Ατόμου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareVideo (EN)

2008 (EN)
Οι Δομικοί Λίθοι του Κόσμου μας-Η Δομή του Ατόμου

Φαρμάκης, Λάμπρος

Καραϊσκάκης, Γεώργιος

Στόχος του συγκεκριμένου ΕΔΥ είναι η εμπέδωση των διαφόρων εννοιών και θεωριών που σχετίζονται με τη δομή και την οργάνωση της ύλης. Με την ολοκλήρωση της μελέτης του συγκεκριμένου ΕΔΥ ο φοιτητής θα μπορεί να σκέπτεται και να προβληματίζεται στη γλώσσα της Επιστήμης. Μόνον έτσι επιτυγχάνεται η επιθυμητή καλλιέργεια επιστημονικής σκέψης, γεγονός πολύ σπουδαιότερο από την απλή απομνημόνευση γνώσεων. Για το λόγο αυτό η παρουσίαση γίνεται επαγωγικώς, λιγότερο δε απαγωγικώς, πάντοτε όμως με αυστηρώς λογική συνέχεια και, κατά το δυνατόν, χωρίς πρωθύστερα.
Η παρουσίαση του συγκεκριμένου ΕΔΥ βασίζεται στη διαπίστωση ότι οι γνώσεις δε συνιστούν τον κύριο σκοπό, αλλά αποτελούν μέσο προς καλλιέργεια και ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης. Για το λόγο αυτό επελέγησαν μόνο οι τελείως απαραίτητες γνώσεις, γίνεται δε προσπάθεια ανάπτυξης αυτών κατά βάθος μάλλον, παρά κατά πλάτος. Γίνεται προσπάθεια να αφομοιώσει ο φοιτητής βασικές έννοιες για τη δομή του ατόμου, να κατανοήσει τη σύσταση του πυρήνα και να έρθει σε επαφή με τις θεωρίες και τις αρχές που καθορίζουν τις ιδιότητες του πυρήνα και των ατόμων. Η σε βάθος παρουσίαση γίνεται συχνά μέσω παραδειγμάτων, ενώ η τελική κατανόηση του περιεχομένου της ΕΔΥ και η ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων επέρχεται τελικά μέσα από την επίλυση των προτεινόμενων ασκήσεων.

Webcast

Ατομικό τροχιακό
Πολυηλεκτρονικά άτομα
Angular momentum
Αρχή ελάχιστης ενέργειας
Εξίσωση de Broglie
Κβαντικοί αριθμοί
Schrödinger
Properties of subatomic particles
Αρχή δομήσεως
Αρχή της αβεβαιότητας
Απαγορευτική αρχή του Pauli
Magnetic moment


Greek

2008
2013-12-13T14:23:12Z


Οι χρόνοι μελέτης πρέπει να ακολουθούν τους χρόνους μελέτης που καθορίζονται για τη Θ.Ε. ΚΦΕ 52 στο χρονοδιάγραμμα μελέτης που ανακοινώνεται στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους στους φοιτητές. Υπολογίζεται ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο 2 ώρες μελέτης για κάθε διάλεξη συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου για την επίλυση των προβλημάτων και τη μελέτη των αντίστοιχων εννοιών από το υπερκείμενο.( 5 Ώρες + 23 Λεπτά)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)