δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Χημική δυναμική

Γαβριήλ, Δημήτριος

Καραϊσκάκης, Γεώργιος

Στα πλαίσια της Χημικής Δυναμικής μας απασχολούν οι χημικές μεταβολές, φαινόμενα δηλαδή στα οποία μεταβάλλεται η χημική σύσταση των σωμάτων. Το παρρόν υλικό χωρίζεται σε δύο μέρη: Tο πρώτο μέρος ασχολείται με τις έννοιες και τις αρχές της Χημικής Θερμοδυναμικής. Επίσης εξετάζονται, στα πλαίσια της Θερμοδυναμικής θεωρίας, οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το πότε είναι εφικτή μια αντίδραση ή γενικότερα μια μεταβολή. Στο δεύτερο μέρος, στα πλαίσια της Χημικής κινητικής αναπτύσσονται οι έννοιες, της ταχύτητας, του μηχανισμού και της τάξης της αντίδρασης. και κατόπιν οι προσεγγίσεις π.χ. η προσέγγιση σταθερής κατάστασης και οι θεωρίες των συγκρούσεων και της μεταβατικής κατάστασης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη θεωρητική περιγραφή της χημικής μεταβολής σε μοριακό επίπεδο.
Όταν θα έχετε μελετήσει το παρόν υλικό θα γνωρίζετε: ποιά είναι τα αντικείμενα της χημικής δυναμικής, της θερμοδυναμικής και της κινητικής, τις έννοιες, τις αρχές και τους νόμους της χημικής θερμοδυναμικής, τους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το πότε είναι εφικτή μια αντίδραση ή γενικότερα μια μεταβολή, τις έννοιες, της ταχύτητας, του μηχανισμού και της τάξης της αντίδρασης, την προσέγγιση σταθερής κατάστασης, την εξίσωση Arrhenius και τις θεωρίες των συγκρούσεων και της μεταβατικής κατάστασης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη θεωρητική περιγραφή της χημικής μεταβολής σε μοριακό επίπεδο. Στα χρονικά πλαίσια του παρόντος εναλλακτικού διδακτικού υλικού δεν μπορεί να γίνει αναλυτική παρουσίαση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την χημική κινητική και τη Θερμοδυναμική. Για να γίνουν αυτά τα θέματα περισσότερο κατανοητά επιλύεται μεγάλος αριθμός ενδεικτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων.

Webcast

Εντροπία
Εσωτερική ενέργεια
Ενθαλπία
Ταχύτητα
Στοιχειώδεις αντιδράσεις
Χημική δυναμική
Θερμοδυναμικοί νόμοι
Χημική θερμοδυναμική
Μηχανικό έργο
Ελεύθερη ενέργεια gibbs
Internal energy
Χημική κινητική
Μηχανισμός
Chemical thermodynamics
Mechanical work
Θερμότητα
Thermodynamic laws
Chemical dynamics

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-09T08:11:33Z


Το παρρόν ΕΔΥ χωρίζεται σε δύο μέρη: (1) Χημική θερμοδυναμική (4 ώρες και 29 λεπτά), (2) Χημική Κινητική (3 ώρες). (7 Ώρες + 29 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.