Βιοχημεία / Κλινική Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareVideo (EN)

2008 (EN)
Βιοχημεία / Κλινική Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία

Σκορίλας, Ανδρέας

Τζαμαρίας, Σπυρίδων
Σωτηροπούλου, Γεωργία
Σπανός, Νικόλαος

Στο παρόν Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό μορφής Webcast, αναπτύσσονται βασικές αρχές και ενδιαφέροντα θέματα των βιοεπιστημών, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα. Κυρίως επικεντρώνεται σε σημαντικά, για την εκπαίδευση Καθηγητών ΠΕ04, θέματα της Βιοχημείας/Κλινικής Βιοχημείας και της Μοριακής Βιολογίας.
Στο παρόν Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ), σε μορφή βιντεοδιαλέξεων (Webcast), αναπτύσσονται βασικές αρχές και ενδιαφέροντα θέματα των βιοεπιστημών, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα. Το παρόν ΕΔΥ συμπληρώνει το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζει σχετικά θέματά του με απλοποιημένο και κατανοητό τρόπο. Κύριο στόχο αποτελεί η κατανόηση από το φοιτητή, τόσο των μηχανισμών των βιολογικών θεμάτων που αναπτύσσονται όσο και της σημασίας τους στην ανθρώπινη υγεία.

Webcast

Bioanalytical methodologies
Ορμόνες
Molecular diagnostics
Βιοαναλυτικές μεθοδολογίες
Quality control of biological labs
Hormones
Πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος
Human genome project
Καρκίνος
Έλεγχος ποιότητας βιολογικών εργαστηρίων
Μοριακή διαγνωστική

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2008
2013-12-13T14:33:05Z
2009-03-09T08:39:18Z


Παρακάτω αναφέρονται οι προτεινόμενες εβδομάδες μελέτης: (1) Εισαγωγή, (2) Το Πρόγραμμα του Ανθρώπινου Γονιδιώματος (Hgp) (10η, 12η Εβδομάδα - 5 video/19,5 ώρες μελέτης), (3) Αρχές Μοριακής Διαγνωστικής(11η, 12η Εβδομάδα - 6 video/23 ώρες μελέτης), (4) Βασικές Βιοαναλυτικές Μεθοδολογίες(13η Εβδομάδα - 8 video/23,5 ώρες μελέτης), (5) Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία(14η, 15η Εβδομάδα - 8 video/18,5 ώρες μελέτης), (6) Ορμόνες: Είδη – Ρύθμιση – Φυσιολογία - Παθοβιοχημεία (20η, 21η Εβδομάδα - 9 video/20 ώρες μελέτης), (7) Καρκίνος: Μοριακοί Μηχανισμοί Καρκινογένεσης - Αιτιοπαθογένεια - Καρκινικοί Δείκτες (24η - 27η Εβδομάδα - 15 video/23,5 ώρες μελέτης). (25 Ώρες + 11 Λεπτά)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)