δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗλεκτρονική Τραπεζική (e-Banking)

ΒΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ))

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΚΑΜΕΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Στόχος του συγκεκριμένου υλικού, είναι να παρουσιάσει μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές τηλεματικής: την ηλεκτρονική τραπεζική. Μελετώντας το συγκεκριμένο υλικό, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική των εφαρμογών και των δικτύων που απαιτούνται για τα συγκεκριμένα συστήματα. Παράλληλα, θα αποκτήσουν γνώσεις για τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονική τραπεζικής και για τις αρχές που διέπουν το ψηφιακό νόμισμα και το ψηφιακό χρήμα. Τέλος, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την υπάρχουσα νομοθεσία, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Το συγκεκριμένο υλικό εισάγει τις βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Περιγράφεται η αρχιτεκτονική των υφισταμένων συστημάτων καθώς και τα διεθνή πρότυπα στα οποία βασίζονται οι συγκεκριμένες εφαρμογές. Παράλληλα, περιγράφονται οι βασικές έννοιες, τα προβλήματα και οι προοπτικές του ψηφιακού χρήματος και των ψηφιακών νομισμάτων. Τέλος, παρουσιάζεται η επιχειρηματική θεώρηση του διαδικτύου μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής, καθώς και η υπάρχουσα νομοθεσία που διέπει τις συναλλαγές μέσω των συγκεκριμένων συστημάτων.

Hypertext

ηλεκτρονική τραπεζική, ψηφιακό χρήμα, ψηφιακό νόμισμα, πρότυπα ηλεκτρονική τραπεζικής, e-banking, electronic banking, internet banking, digital money, digital coin, e-banking standards


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-09T08:39:28Z
2013-12-13T14:40:38Z


Ο εκτιμώμενος χρόνος μελέτης είναι 7 ώρες. Αναλυτικά, οι ώρες μελέτης ανά ενότητα είναι: Αρχιτεκτονική συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής & Τρόποι χρήσης του διαδικτύου από τις τράπεζες: 1 ώρα, Ψηφιακό χρήμα με βάση το ψηφιακό νόμισμα: 2 ώρες, Διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής τραπεζικής: 2 ώρες, Επιχειρηματική Θεώρηση της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής & Θεσμικό και Νομικό Πλαίσιο: 2 ώρες. (82 Σελίδες + 36 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.