Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX: Διαχείριση Παραγγελιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX: Διαχείριση Παραγγελιών

Χατζηγεωργίου, Αλέξανδρος

Δεληγιάννης, Ιγνάτιος
Σκόδρας, Αθανάσιος
Καμέας, Αχιλλέας

Μετά τη μελέτη του παραδείγματος που αναπτύσσεται στο ΕΔΥ ο αναγνώστης θα είναι σε θέση: να κατανοήσει τη χρησιμότητα μιας αντικειμενοστρεφούς μεθοδολογίας ανάπτυξης λογισμικού όπως η ICONIX, να πραγματοποιήσει με συστηματικό τρόπο την αντικειμενοστρεφή ανάλυση και σχεδίαση για ένα πρόβλημα, να χρησιμοποιεί τα διαγράμματα της Ενοποιημένης Γλώσσας Μοντελοποίησης για τη δημιουργία των κατάλληλων μοντέλων σε κάθε φάση της ανάπτυξης, να δημιουργεί κώδικα στην αντικειμενοστρεφή γλώσσα Java βάσει των μοντέλων που ανέπτυξε, να αξιολογεί την ποιότητα της σχεδίασης, να αναπτύσσει τη γραφική διασύνδεση χρήστη, να αξιοποιεί τις δυνατότητες εργαλείων υποστήριξης της διαδικασίας ανάπτυξης.
Το συγκεκριμένο ΕΔΥ παρουσιάζει τα στάδια ανάπτυξης λογισμικού για μια εφαρμογή διαχείρισης παραγγελιών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία ICONIX. Εκτός από την καταγραφή των απαιτήσεων, την ανάλυση και τη σχεδίαση εξετάζεται και η υλοποίηση του συστήματος (σε Java). Η διαδικασία αξιοποιεί την Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML). Παράλληλα, συζητούνται θέματα ποιότητας σχεδίασης.

Hypertext

Οbject-oriented design
Object-oriented analysis
Ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης
Αντικειμενοστρεφής ανάλυση
Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
Object-oriented programming
Unified modeling language (UML)
ICONIX


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-09T08:54:53Z
2013-12-13T14:47:43Z


Το συγκεκριμένο ΕΔΥ εκτιμάται ότι απαιτεί για τη μελέτη του τρεις εβδομάδες (δεδομένου ότι υπάρχουν οι προαπαιτούμενες γνώσεις που αναφέρονται παραπάνω). Συγκεκριμένα: 1 εβδομάδα για τη μελέτη του σταδίου της Ανάλυσης (Κεφάλαια 1-5 του ΕΔΥ), 1 εβδομάδα για τη μελέτη του σταδίου της Σχεδίασης και της Ποιότητας Σχεδίασης (Κεφ. 6), 1 εβδομάδα για τη μελέτη του σταδίου της Υλοποίησης (Κεφάλαια 7-9). Προτείνεται, για την καλύτερη δυνατή εμπέδωση του υλικού, η παράλληλη συγγραφή του κώδικα που αναπτύσσεται και σχολιάζεται στο ΕΔΥ σε κάποιο προγραμματιστικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών που υποστηρίζει τη γλώσσα Java. Στην περίπτωση αυτή εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί μία επιπλέον εβδομάδα μελέτης. (189 Σελίδες + 49 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.