δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαλέξεις Θεμάτων Σύγχρονης Φυσικής

Τζαμαρίας, Σπύρος

Περιβολαρόπουλος, Λέανδρος
Τζαμαρίας, Σπύρος

Ο βασικός στόχος αυτών των διαλέξεων αφορά στην υποστήριξη της μελέτης των θεμάτων που πραγματεύεται η Θεματική Ενότητα, υποδεικνύοντας τα κύρια σημεία στα οποία θα πρέπει να επιμείνει ο φοιτητής και προσφέροντας παραδείγματα ή επιπλέον εξηγήσεις. Παράλληλα, με τις διαλέξεις σε ειδικά θέματα σύγχρονης φυσικής στοχεύει να ασκήσει τον φοιτητή στην διαπραγμάτευση θεμάτων που αφορούν είτε την αιχμή της έρευνας αναφορικά με τη δόμηση και θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις της ύλης ή σε εφαρμογές της σωματιδιακής ακτινοβολίας.
Στις διαλέξεις αυτές πραγματεύονται θέματα που αφορούν στην κβαντική περιγραφή του κόσμου μας και δίνεται έμφαση στη μελέτη φαινομένων του μικρόκοσμου. Αποφεύγονται επίπονοι υπολογισμοί αλλά με απλή χρήση απλού διαφορικού λογισμού περιγράφονται φαινόμενα που άλλως αποτελούν παραδοξότητες. Επιπλέον στις διαλέξεις αυτές περιλαμβάνονται αναφορές σε ειδικά θέματα σύγχρονης φυσικής και εφαρμογών.

Webcast

Δυισμός σωματιδίου-κυματοπακέτου
Καταστάσεις με spin 1
Ταυτόσημα σωμάτια
The Hamiltonian matrix,
MASER αμμωνίας
Κβαντική συμπεριφορά
Πλάτος πιθανότητας
Quantum behavior
Κοσμικές ακτίνες
Hamiltonian


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-09T09:11:23Z
2013-12-13T14:39:11Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στις βιντεοδιαλέξεις μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 17 εβδομάδες συστηματικής μελέτης. Κάθε μία από τις ενότητες απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 6 ώρες μελέτης περιλαμβανομένου και του χρόνου για τη μελέτη και του αντίστοιχου έντυπου υλικού. (25 Ώρες + 29 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.