δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΨηφιακές Επικοινωνίες Β' Μέρος

ΚΑΡΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ, ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ)

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΔΕΝΑΖΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΣΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)

Το παρόν υπερκείμενο αποτελεί μια απλή αλλά ουσιαστική εισαγωγή στις μεθοδολογίες επίλυσης ασκήσεων Ψηφιακών Επικοινωνιών και ειδικότερα στη θεωρία Διαμόρφωσης Σημάτων, στην θεωρία μετατροπής Αναλογικών σημάτων σε Ψηφιακά, και στους ψηφιακούς κώδικες μετάδοσης σημάτων. Το απαιτούμενο μαθηματικό υπόβαθρο συμπεριλαμβάνει βασικές αρχές Τριγωνομετρίας, γνώση παραγώγων και ολοκληρωμάτων βασικών συναρτήσεων, στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης και μιγαδικών αριθμών, στοιχεία μ/σ Fourier και ανάλυσης φάσματος σημάτων.
Τα θέματα που πρόκειται να περιγραφούν και οι γνώσεις που θα αποκομιστούν από τη μελέτη του βιβλίου συνοψίζονται στα εξής: αναλογικη διαμορφωση σηματων, δειγματοληψία, κβάντιση αναλογικών σημάτων, διαμόρφωση pcm και διαμόρφωση δέλτα, ψηφιακή κωδικοποίηση και μετάδοση αναλογικών σημάτων.

Hypertext

πραγματικά-μιγαδικά σήματα, σήματα συνεχούς χρόνου – αναλογικά, σήματα διακριτού χρόνου, ψηφιακά σήματα, διαμόρφωση, ημιτονοειδή σήματα, διαμορφώσεις πλάτους, διαμορφώσεις γωνίας, μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, δειγματοληψία, κβάντιση, διαμόρφωση pcm, διαμόρφωση δέλτα, ψηφιακοί κώδικες μετάδοσης σημάτων, signals, systems, analog signals, analog modulation, sampling, quantization, digitization, analog to digital conversion, signal coding


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T14:49:01Z
2009-03-09T09:16:48Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις προτεινόμενες ασκήσεις από την βιβλιογραφία μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 3-4 εβδομάδες συστηματικής μελέτης (προτείνεται μια Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση). (86 Σελίδες + 33 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.