δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔίκτυα Υπολογιστών

ΣΚΙΑΝΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΔΕΝΑΖΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Τα θέματα που πρόκειται να περιγραφούν και οι γνώσεις που θα αποκομιστούν από τη μελέτη του σχετικού υλικού συνοψίζονται στα εξής: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών, υπολογισμός μέσης τιμής, επιλογή τεχνολογίας μεταγωγής, υπολογισμός μετρικών απόδοσης δικτύων, απευθείας σύνδεση κόμβων, εκτέλεση αλγορίθμου crc, πρωτόκολλα επανεκπομπής, πρωτόκολλο abp. πρωτόκολλο gbn, πρωτόκολλο selective repeatιμένου.
Το παρόν υπερκείμενο αποτελεί μια απλή αλλά ουσιαστική εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών και ειδικότερα σε θέματα δισυνδεσιμότητας, διαμοιρασμού πόρων και αξιοπιστίας μεταφοράς. Επιπλέον εξετάζεται η αρχιτεκτονική του διαδικτύου καθώς και τρόποι εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα επανεκπομπής. Συμπληρωματικά υπάρχει αναφορά σε τεχνολογίες και τεχνικές συνυφασμένες με τοπικά ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα.

Hypertext

δίκτυα μεταγωγής, δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος, δίκτυα μεταγωγής πακέτων, διευθυνσιοδότηση και δρομολόγηση, διαμοιρασμός πόρων, σφάλματα μεταφοράς και εντοπισμός τους, διαμετακομιστική ικανότητα, καθυστέρηση μεταφοράς, απόδοση δικτύου, μοντέλο osi, μοντέλο διαδικτύου, πρωτόκολλα πλαισίωσης, έλεγχος κυκλικού πλεονασμού, πρωτόκολλο εναλλασσομένου μπιτ, πρωτόκολλο οπισθοχώρησης κατά ν, πρωτόκολλο επιλεκτικής επανάληψης, τοπικά δίκτυα, δίκτυα ΙΕΕΕ 802.3, δίκτυα δακτυλίου, ασύρματα τοπικά δίκτυα, computer networks, internetworking, osi model, internet protocol, error detection & correction, local area networks (LAN)


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-09T09:21:36Z
2013-12-13T14:49:01Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις προτεινόμενες ασκήσεις από την βιβλιογραφία μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 3-4 εβδομάδες συστηματικής μελέτης (προτείνεται μια Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση). (86 Σελίδες + 16 Εικόνες)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.