Τυπικές Προδιαγραφές - Η τυπική γλώσσα Ζ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤυπικές Προδιαγραφές - Η τυπική γλώσσα Ζ

ΤΣΙΡΙΓΚΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ (Δρ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, Σ.Ε.Π. ΠΛΗ 42, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Μετά την παρακολούθηση των διαλέξεων ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί: να δημιουργεί σχήματα στην τυπική γλώσσα Ζ, να δημιουργεί σχήματα για την προδιαγραφή λειτουργιών, να διαχειρίζεται λανθασμένες περιπτώσεις εκτέλεσης μίας λειτουργίας, να δημιουργεί προδιαγραφές στη γλώσσα Ζ χρησιμοποιώντας τη θεωρία συνόλων, να συνδυάζει σχήματα με σκοπό τη μοντελοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος λογισμικού.
Σκοπός του διδακτικού υλικού είναι να παρουσιάσει κάποια ολοκληρωμένα παραδείγματα του τρόπου που εργαζόμαστε για να παράγουμε τυπικές προδιαγραφές με τη βοήθεια της τυπικής γλώσσας Ζ. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της διάλεξης παρουσιάζεται ο βασικός συμβολισμός της γλώσσας Ζ ενώ στο δεύτερο η χρήση της θεωρίας συνόλων για τη μοντελοποίηση συστημάτων.

Webcast

σχήματα στην τυπική γλώσσα Ζ, σχήμα κατάστασης, αναλλοίωτο κατάστασης, λειτουργίες, διαχείριση σφαλμάτων, συνδυασμός σχημάτων, πράξεις επί συνόλων, schemas in z, state schema, state invariant, Z operations, error handling schemas, combining schemas, set operations


Ελληνική γλώσσα

2009-03-09T10:03:40Z
2008
2013-12-13T14:50:53Z


Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ εξαρτάται από το είδος μελέτης του φοιτητή. Στην περίπτωση που το υλικό μελετάται για πρώτη φορά, ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει στο σύνολό της την κάθε διάλεξη. Καλό θα ήταν σε κάθε νέα έννοια που συναντά να διακόπτει τη διάλεξη και να μελετά το αντίστοιχο τμήμα του κεφαλαίου 7 και του αντίστοιχου τμήματος του ΕΔΥ τύπου hypertext για την τυπική γλώσσα Ζ. Υπολογίζεται ότι για το συγκεκριμένο τρόπο μελέτης, ο φοιτητής θα χρειαστεί περίπου 30 λεπτά για την παρακολούθηση του πρώτου τμήματος της διάλεξης και περίπου 45 λεπτά για το δεύτερο τμήμα της διάλεξης. (34 Λεπτά + 23 Δεύτερα)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.