Θεωρία Αναμονής (Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΘεωρία Αναμονής (Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες)

Ζέρβας, Ευάγγελος

Κορμεντζάς, Γεώργιος
Σκόδρας, Αθανάσιος
Χατζημίσιος, Περικλής

Το συγκεκριμένο ΕΔΥ αφορά στη θεωρία ουρών αναμονής. Ξεκινώντας από τις βασικές έννοιες , ορισμούς, και το θεώρημα του Little, το ΕΔΥ πραγματεύεται στη συνέχεια Poisson διαδικασίες άφιξης καθώς και Μαρκοβιανές διαδικασίες συνεχούς και διακριτού χρόνου Με βάση τη θεωρία αυτή αναλύονται τα κλασικά μοντέλα Μ/Μ/1, Μ/Μ/m, M/M/m/K, M/M/∞, G/M/1, και M/G/m. Τέλος γίνεται μία αναφορά σε κλειστά και ανοικτά δίκτυα ουρών αναμονής καθώς και σε ουρές αναμονής με προτεραιότητα.
Μελετώντας το υλικό ο φοιτητής θα κατανοήσει τις βασικές έννοιες της θεωρίας ουρών αναμονής, των δυνατοτήτων ανάλυσης που προσφέρουν τα κλασικά μοντέλα ουρών αναμονής καθώς και των αδυναμιών των μοντέλων αυτών. Το υλικό προσφέρει τα εργαλεία εκείνα με τα οποία ο φοιτητής μπορεί να αναλύσει ένα δίκτυο, να διαστασιοποιήσει αυτό και να εξάγει συμπεράσματα ως προς την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη του διδακτικού υλικού ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: αναλύει την επίδοση ενός δικτύου Η/Υ, διαστασιοποιεί ένα δίκτυο ώστε να ικανοποιούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις καθυστερήσεων, απόρριψης πακέτων κτλ, μοντελοποιεί την προσφερόμενη κίνηση στο δίκτυο και τη συμπεριφορά των εξυπηρετητών, αποτιμεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Hypertext

M/M/m/K
Μ/Μ/1
Continuous τime markov processes
Διαδικασίες άφιξης
Arrival processes
Μ/Μ/m
Μαρκοβιανές διαδικασίες διακριτού χρόνου
Μαρκοβιανές διαδικασίες συνεχούς χρόνου
Poisson process


Greek

2008
2009-03-09T10:16:41Z
2013-12-13T14:55:13Z


Το συγκεκριμένο ΕΔΥ περιέχει διάφορα επίπεδα δυσκολίας (αποδείξεις θεωρημάτων, παραδείγματα κτλ.) και επομένως οι χρόνοι μελέτης είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την επιθυμητή εμβάθυνση στο αντικείμενο της θεωρίας ουρών αναμονής. Για την μελέτη του εισαγωγικού κεφαλαίου απαιτούνται τουλάχιστον 2 ώρες μελέτης με πιθανή ανασκόπηση βασικών εννοιών από τη θεωρία πιθανοτήτων. Το κεφάλαιο 2 (Poisson αφίξεις) απαιτεί 4 ώρες μελέτης για την κατανόηση των θεμελιωδών ιδιοτήτων και θεωρημάτων που διέπουν τις διαδικασίες άφιξης Poisson. O χρόνος αυτός θα πρέπει να διπλασιαστεί σε περίπτωση που ο σπουδαστής επιθυμεί να μελετήσει τις αποδείξεις των θεωρημάτων. Το κεφάλαιο 3 (διαδικασίες Markov) είναι ίσως το μεγαλύτερο κεφάλαιο αλλά δεν χρειάζεται να καλυφθεί σε λεπτομέρεια. Θα πρέπει να μελετηθούν οι ενότητες 3.1 (3.1.1) και 3.2 (3.2.1, 3.2.3) αφιερώνοντας τουλάχιστον 5 ώρες μελέτης ενώ για το συνολικό κεφάλαιο οι ώρες μελέτης θα πρέπει να αυξηθούν σε 15. Το κεφάλαιο 4 (μοντέλα Μ/Μ/m/Κ/Μ) είναι εύκολο εάν βέβαια έχει αφομοιωθεί η προηγούμενη ύλη. Η μελέτη του κεφαλαίου αυτού μπορεί να ολοκληρωθεί σε 4 ώρες. Το κεφάλαιο 5 (μοντέλα M/G/1, M/G/m και G/M/1) είναι σχετικά δύσκολο και ο σπουδαστής θα πρέπει να αφιερώσει αρκετό χρόνο μελέτης για το κεφάλαιο αυτό. Μία επιφανειακή ανάγνωση με σκοπό τη συγκέντρωση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων του κεφαλαίου αυτού θα απαιτούσε 6-10 ώρες μελέτης. Για την εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό απαιτούνται 20 ώρες τουλάχιστον. Το τελευταίο κεφάλαιο (δίκτυα ουρών και ουρές με προτεραιότητα) χρησιμοποιεί αποτελέσματα των προηγούμενων κεφαλαίων και θα πρέπει ο σπουδαστής να μπορεί να ολοκληρώσει τη μελέτη του σε 6 ώρες. (135 Σελίδες + 32 Εικόνες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)