δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
3η ΟΣΣ, 6-2-2010: Video

ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ

Λήμμα άντλησης, μή κανονικές γλώσσες, Γλώσσες Ανεξάρτητες Συμφραζομένων, Γραμματικές, Αυτόματα Στοίβας, Γλώσσες όχι ανεξάρτητες συμφραζομένων.

Video

3η ΟΣΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013-12-13T09:20:14Z
2010-02-09T19:17:52Z


4 ώρες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.