δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
ΟΣΣ 4

ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ

Κατασκευή μηχανών Turing. Turing αποφασίσιμες/αναγνωρίσιμες γλώσσες και πράξεις μεταξύ τους. Αναγωγές μη αποφασισιμότητας.

Video

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010-03-24T09:45:41Z
2013-12-13T09:13:48Z


4 ώρες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.