5η ΟΣΣ Κλάσεις Χρονικής Πολυπλοκότητας, ΝP-πληρότητα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο5η ΟΣΣ Κλάσεις Χρονικής Πολυπλοκότητας, ΝP-πληρότητα

ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ

Video


2010-05-09T20:20:35Z
2013-12-13T09:21:47Z


3 ώρες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.