12-12-2012 : Εφαρμογές ΒΔ με χρήση του JPA: Java Persistence API

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
12-12-2012 : Εφαρμογές ΒΔ με χρήση του JPA: Java Persistence API

ΘΑΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΟΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Recording, oral
Recording, acoustical


Ελληνική γλώσσα

2012-12-27T13:46:10Z
2013-12-13T09:40:32Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.