δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦυσική υλικών διατάξεων

ΚΟΥΡΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ & ΕΙΧΗΜΥΘ/ITE)

ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΨΑΡΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΚΟΥΡΗΣ , ΣΤΕΛΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ & ΕΙΧΗΜΥΘ/ITE)

Οι διαλέξεις αυτές έγιναν με σκοπό να σας βοηθήσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ στη μελέτη της ΘΕ ΠΣΦ 62, με τίτλο: Φυσική Υλικών και Διατάξεων. Η ενότητα αυτή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και καλύπτει πρακτικά οκτώ διαφορετικούς τομείς της φυσικής, οι οποίοι όμως δεν είναι δυνατό να καλυφθούν όλοι. Έτσι, έγινε μια προσπάθεια, ξεκινώντας από τη φυσική των λέιζερ και τις ποικίλες εφαρμογές τους να αναφερθούμε και στην ύλη των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων που περιέχει αυτή η ΘΕ. Αυτό, δεν ήταν πάντα εύκολο. Το αποτέλεσμα θα κριθεί στην πορεία κατά την χρήση του εκπαιδευτικού αυτού υλικού. Όσον αφορά τις διαλέξεις, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περιγραφή των διαφόρων εφαρμογών των λέιζερ στην βασική έρευνα καθώς και στην επιστήμη των υλικών, αλλά και στη βιομηχανία.
Η μελέτη του παρόντος ΕΔΥ θα βοηθήσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή του ΕΑΠ: να κατανοήσει καλύτερα την φυσική των λέιζερ, τις ιδιότητες των ακτίνων λέιζερ και ειδικότερα γιατί αυτές οι ιδιότητες υπάρχουν μόνο στις συγκεκριμένες φωτεινές πηγές και όχι σε άλλες πηγές φωτός. Επίσης, ο αναγνώστης θα έχει τη δυνατότητα να μελετήσει με αρκετές λεπτομέρειες τις διάφορες εφαρμογές των λέιζερ τόσο στην βασική έρευνα (δηλ. στην φυσική, χημεία, κλπ.) όσο και στη βιομηχανία, οι οποίες δεν περιέχονται στο σχετικό βιβλίο του ΕΑΠ. Η δυνατότητα αυτή είναι μοναδική για την ελληνική βιβλιογραφία. Η περιγραφή των διαφόρων εφαρμογών των λέιζερ γίνεται με απόλυτο συνδυασμό με τα άλλα κεφάλαια της φυσικής που περιέχει η ΘΕ ΠΣΦ62 και σε κάθε περίπτωση αναπτύσσεται διεξοδικά η σχετική ύλη. Για παράδειγμα, στη συζήτηση για τις οπτικές ίνες έχει προστεθεί ολόκληρο κεφάλαιο για τους αισθητήρες οπτικών ινών, ενώ στο αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζεται κυρίως η χρήση των οπτικών ινών στις οπτικές τηλεπικοινωνίες. Γενικά, το παρόν ΕΔΥ αλληλοσυμπληρώνεται με το υπάρχον βιβλίο περί λέιζερ και επιπλέον χρησιμοποιεί και περιλαμβάνει πληθώρα εννοιών, εφαρμογών και άλλων στοιχείων των λοιπών κεφαλαίων της ΘΕ ΠΣΦ62.

Webcast

λέιζερ, σύμφωνες ακτινοβολίες, ρυθμοί κοιλότητας, ενίσχυση, συστήματα 2-, 3- και 4-επιπέδων, αγωγός, μονωτής, ημιαγωγός, LED, λέιζερ ημιαγωγών ή διοδικό λέιζερ, φθορισμός, φασματοσκοπία φθορισμού επαγόμενου από λέιζερ (LIF), πλάσμα, φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από λέιζερ (LIBS), οπτική ίνα, αισθητήρας, είδη αισθητήρων, ολόγραμμα, LIDAR, laser, coherent radiation, amplification, cavity modes, 2-, 3- and 4-level systems, conductor, insulator, semiconductor, semiconductor laser, fluorescence, laser induced fluorescence (LIF), plasma, laser induced breakdown spectroscopy (LIBS), optical fiber, sensors, hologram


Ελληνική γλώσσα

2013-03-19T10:03:04Z
2013-12-13T11:52:06Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.