δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPlanning in the TBL framework : a case study in Greece

ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗO σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τον ρόλο του 'σχεδιασμού' ('planning') μιας δραστηριότητας από τους μαθητές και πιο συγκεκριμένα της προετοιμασίας της πριν την εκτέλεση της ('pre-task planning') μέσα στο πλαίσιο του 'task-based learning framework' καθώς και την επίδραση του σχεδιασμού αυτού στην ευφράδεια, ορθότητα αλλά και σύνθετη δομή της παραγωγής προφορικού λόγου. Αυτή η εργασία ξεκινά με μια αναφορά σε κάποιους ορισμούς του όρου 'task' (δραστηριότητα) και συνεχίζει με την περιγραφή του 'task-based learning framework' (TBL) όπως ορίζεται από την Willis. Μετά από αυτό αναφέρομαι στον ρόλο του ΤΒL σε σχέση με κάποιες βασικές αρχές που διέπουν τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης μιας δεύτερης γλώσσας, καθώς και σε κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών με ποικίλους τρόπους. Έπειτα παρουσιάζω τα ερωτήματα που σκοπεύω να ερευνήσω σε αυτήν την εργασία και περιγράφω τον τρόπο με τον οποίο έκανα την έρευνα. Τέλος αναλύω τα δεδομένα που έχω συγκεντρώσει από την έρευνα μου και περιγράφω τα αποτελέσματα της με σκοπό να βγάλω κάποια συμπεράσματα που σχετίζονται με την μεθοδολογία αλλά και με την παιδαγωγική. Για αυτόν τον λόγο τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας λαμβάνονται υπόψη συνεκτιμώντας και κάποιους πολύ σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την προφορική επίδοση των μαθητών, όπως για παράδειγμα οι ατομικές διαφορές τους καθώς και κάποιοι συναισθηματικοί αλλά και γνωστικοί παράγοντες που μπορεί να ασκούν κάποια επίδραση.

Διπλωματική εργασία


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T10:03:26Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.