δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Implementation of task-based teaching in an ESP context

DIMITRA KOUTSOGIANNIS

ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας βασισμένη σε ρεαλιστικές ασκήσεις θεωρείται για αρκετό καιρό τώρα ως ένα καινοτόμο και σημαντικό βήμα στη μεθοδολογία τη Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Έχει συγκριθεί συχνά με πιο συντηρητικές μεθόδους ενώ έχει εμπνευστεί από τη αρχή ότι η εκμάθηση των γραμματικών και συντακτικών τύπων γίνεται καλύτερα εφικτή όταν η προσοχή μας είναι στραμένη στην απόδοση του σωστού νοήματος. Παρά την έρευνα, η οποία έχει αποδείξει ότι μπορεί η μέθοδος να έχει πολύ καλά αποτελέσματα εάν εφαρμοστεί σωστά πρέπει να παραδεχτούμε ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι τόσο εύκαμπτο όσον αφορά στην ενσωμάτωση νέων μεθόδων πριν περάσει πολύτιμος χρόνος στην εξάσκηση παλαιότερων και ίσως πεπερασμένων μεθόδων. Ιδιαίτερα αυτού του τύπου εκμάθησης της γλώσσας σε περιπτώσεις όπου διδάσκονται αγγλικά για ειδικούς σκοπούς δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης και έρευνας. Η διδασκαλία των Αγγλικών για Ειδικούς σκοπούς στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί καθώς οι μαθητές έχουν εμφανίσει ιδιαίτερες ανάγκες τα τελευταία χρόνια και καινούριες σχολές έχουν ιδρυθεί. Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται όχι μόνο την ήδη υπάρχουσα διδασκαλία των Αγγλικών για Ειδικούς Σκοπούς στην Ελλάδα σήμερα, αλλά επίσης το θεωρητικό πλαίσιο της εκμάθησης της γλώσσας βασισμένης σε ρεαλιστικές ασκήσεις και τη σημαντικότητα της εφαρμογής της σε τάξεις όπως αυτή όπου διδάσκεται η μαγειρική τέχνη σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ. Για να κάνουμε τις ανάγκες των μαθητών πιο συγκεκριμένες και να δείξουμε την εφαρμογή της μεθόδου στην πράξη έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση αναγκών που ακολουθείται από δύο μαθήματα ενδεικτικά της συγκεκριμένης μεθόδου.

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T10:03:49Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.