Learning strategy use in english as a foreign language by greek young learners [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLearning strategy use in english as a foreign language by greek young learners [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

ΠΑΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΥΡΣΙΝΗ

Η διπλωματική αυτή εργασία διαπραγματεύεται τη μελέτη των στρατηγικώνπου χρησιμοποιούν οι μαθητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, για να διευκολύνουντόσο τη διαδικασία εκμάθησης, όσο και την χρήση της σε ποικίλες επικοινωνιακέςπεριστάσεις. Για να γίνει πιο κατανοητή η φύση και η λειτουργία των στρατηγικών,παρέχεται το θεωρητικό τους υπόβαθρο. Έτσι, δίνονται οι ορισμοί που κατά καιρούςέχουν επιχειρηθεί, καθώς επίσης παρουσιάζονται και αξιολογούνται προηγούμενεςέρευνες σχετικά με το θέμα. Εξετάζονται οι παράγοντες εκείνοι που πιθανόν ναεπηρεάζουν τη χρήση των στρατηγικών και συμπεραίνεται ότι η επιλογή και ησυχνότητα των δεύτερων συχνά σχετίζεται με ορισμένες μεταβλητές, οι οποίεςπροέρχονται από την προσωπικότητα των μαθητών και από τοκοινωνικό/εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο. Επίσης, σχολιάζεται η συνεισφορά τωνπρογραμμάτων παρέμβασης στον εμπλουτισμό και τη βελτίωση της χρήσης τωνστρατηγικών, καθώς και ο σημαντικός ρόλος του δασκάλου στην εκπαίδευση τωνμαθητών πάνω σε αυτές. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι μια τέτοιαεκπαίδευση είναι επιτυχής μόνο εάν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ανάγκες και οιπροτιμήσεις των μαθητών. Το πρακτικό μέρος της παρούσας μελέτης περιλαμβάνειτα αποτελέσματα μιας μικρής-κλίμακας έρευνας που διεξήχθη με τους μαθητέςΑγγλικών της έκτης τάξης Δημοτικού δύο διαφορετικών σχολείων, με σκοπό τηδιερεύνηση των στρατηγικών τους και την εξέταση της πιθανής επιρροήςσυγκεκριμένων μεταβλητών στην χρήση στρατηγικών. Τα δεδομένα της έρευναςεξήχθησαν με τη βοήθεια ενός σχετικού ερωτηματολογίου, και οι μεταβλητές πουεξετάστηκαν ήταν το φύλο, η επίδοση στα Αγγλικά, και το κοινωνικοοικονομικόεπίπεδο των μαθητών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα κορίτσια τωνσυγκεκριμένων τάξεων χρησιμοποιούν περισσότερες μεταγνωστικές καικοινωνικές/συναισθηματικές στρατηγικές από τα αγόρια, ενώ όσον αφορά τιςγνωστικές στρατηγικές, δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσαστα δύο φύλα. Επιπλέον, οι μαθητές με καλύτερη επίδοση στα Αγγλικά καιυψηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, κατέχουν πλουσιότερο ρεπερτόριοστρατηγικών. Φυσικά, όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη έρευνα είναι μικρήςκλίμακας και γι αυτόν ακριβώς το λόγο περαιτέρω γενικεύσεις των αποτελεσμάτωνδεν είναι εφικτές.

Διπλωματική εργασία


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12-16T10:10:01Z
2008-08-27


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.