The role of authentic video as a teaching aid for the enhancement of listening skills in the EFL classroom [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The role of authentic video as a teaching aid for the enhancement of listening skills in the EFL classroom [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

ΓΡΙΒΑΚΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσηςτου βίντεο στην ανάπτυξη των ακουστικών δεξιοτήτων των μαθητών πουπαρακολουθούν την Γ τάξη Γυμνασίου και οι οποίοι βρίσκονται σε ενδιάμεσο επίπεδογνώσης της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Ειδικότερα, πρόθεση της συγγραφέως είναινα περιηγηθεί στα οφέλη που αποκομίζονται από το αυθεντικό υλικό βίντεο, το οποίομπορεί να λειτουργήσει ως ερέθισμα όχι μόνο στην προώθηση των ακουστικώνδεξιοτήτων, αλλά και στην πολιτιστική εξοικείωση. Συνεπώς, ο διδάσκων μπορεί ναδιαπιστώσει ότι το βίντεο διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην υποστήριξητης διδασκαλίας και της εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας.Για το σκοπό αυτό, η ερευνήτρια-καθηγήτρια σχεδίασε μία σειρά μαθημάτωνβασισμένα στο βίντεο, τα οποία ενσωματώνουν τη χρήση του αυθεντικού υλικού βίντεοστο ίδιο διδακτικό πλαίσιο. Η εν λόγω καθηγήτρια επέλεξε τα αποσπάσματααυθεντικών ταινιών σε βίντεο και προετοίμασε το συνοδευτικό έντυπο υλικό, μετά τηδιεξαγωγή «έρευνας αναγκών». Η «ανάλυση αναγκών» παρείχε τα απαραίτηταδεδομένα σχετικά με τη θέση του καθηγητή Αγγλικών στην Ελληνική ΔημόσιαΔευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως προς το βίντεο σαν διδακτικό εργαλείο στο μαθησιακόπεριβάλλον της τάξης. Η καθηγήτρια έλαβε επίσης υπ όψιν το ανάλογο θεωρητικόυπόβαθρο που σχετίζεται με την ανάπτυξη των ακουστικών δεξιοτήτων και τηδιδασκαλία με χρήση βίντεο, για την παρουσίαση των μαθημάτων που βασίζονται στοβίντεο. Μετά τη διδασκαλία των σχεδιασμένων μαθημάτων, έγινε η αξιολόγηση τουεκπαιδευτικού υλικού μέσω προφορικής συνέντευξης και εντύπου αξιολόγησης πουαπευθυνόταν στους αντίστοιχους μαθητές. Η μικρής κλίμακας ποιοτική έρευνα και ηαξιολόγηση - εκ μέρους των μαθητών - του υλικού, καταδεικνύουν τον δυναμικό ρόλοτου βίντεο ως πηγή βελτίωσης των ακουστικών δεξιοτήτων και προσφοράς πτυχών τηςΑγγλόφωνης κουλτούρας σε μαθητές που διδάσκονται τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα.

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008-08-27
2013-12-16T10:10:19Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.