The issue of integration of theory and practice in greek state in-service EFL teacher education programmes [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The issue of integration of theory and practice in greek state in-service EFL teacher education programmes [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

Η συγκεκρι΅ένη διπλω΅ατική εργασία εστιάζει στο θέ΅α της σύνθεσηςτης θεωρίας και της πράξης στη δη΅όσια ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση τωνκαθηγητών στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το συγκεκρι΅ένοθέ΅α είναι κυρίως επειδή αποτελεί ΅ια αχαρτογράφητη περιοχή στην Ελληνικήπραγ΅ατικότητα. Πιο συγκεκρι΅ένα, η διπλω΅ατική αυτή εργασία έχει ως σκοπόνα ερευνήσει εάν η δη΅όσια ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση των καθηγητών τηςΑγγλικής στην Ελλάδα επιτυγχάνει να συνθέσει την θεωρία ΅ε την πράξη, καιεάν η ΅εθοδολογία που χρησι΅οποιείται σε αυτά τα προγρά΅΅ατα προάγει τησύνθεση αυτή.Για αυτό το λόγο, διεξήχθη έρευνα σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας.Η ΅έθοδος έρευνας που χρησι΅οποιήθηκε για τη συλλογή δεδο΅ένων ήτανκυρίως ποσοτική, δηλαδή ένα δο΅η΅ένο ερωτη΅ατολόγιο το οποίο εστάλη ΅έσωταχυδρο΅είου. Τα ευρή΅ατα της έρευνας κατέδειξαν ότι σε ένα ΅εγάλο βαθ΅ό ταενδοϋπηρεσιακά σε΅ινάρια στην Ελλάδα δεν επιτυγχάνουν να συνδυάσουν τηθεωρία και την πράξη καθώς στηρίζονται καθ. ολοκληρία στη θεωρία ήαποτυγχάνουν να υιοθετήσουν το ε΅πλουτισ΅ένο αναστοχαστικό ΅οντέλο(enriched reflection model) το οποίο έχει τη δυνατότητα να προάγει τη σύνθεσηθεωρίας και πράξης. Επιπλέον, σύ΅φωνα ΅ε τα ευρή΅ατα της έρευνας, η ΅έθοδοςπου χρησι΅οποιείται είναι κυρίως η διάλεξη, η οποία δεν προάγει τη σύνθεσητης θεωρίας και πράξης.Η διπλω΅ατική εργασία τελειώνει προτείνοντας έναν αριθ΅ό προτάσεωνπου αποσκοπούν στη βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Πιο συγκεκρι΅ένα,διατυπώνεται η άποψη ότι η σύνθεση της θεωρίας και της πράξης θα πρέπει ναγίνεται ΅έσα από το ε΅πλουτισ΅ένο αναστοχαστικό ΅οντέλο και θα πρέπει ναχρησι΅οποιούνται επι΅ορφωτικές τεχνικές που προάγουν τη σύνθεση αυτή.Τέλος, προτείνεται ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι επι΅ορφού΅ενοι ναδιεξάγουν οι ίδιοι έρευνα της διδακτικής τους πράξης (action research) και οιεκπαιδευτές θα πρέπει να επι΅ορφώνονται στο πώς να χρησι΅οποιούν τοε΅πλουτισ΅ένο αναστοχαστικό ΅οντέλο στα εκπαιδευτικά τους προγρά΅΅ατα.

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12-16T10:10:35Z
2008-08-27


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.