Les proverbes et leur role dans l acquisition de la competence interculturelle chez les apprenants du FLE

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLes proverbes et leur role dans l acquisition de la competence interculturelle chez les apprenants du FLE

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗ

ΛΟΓΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ, Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΠερίληψηΗ σύγχρονη παιδαγωγική επηρεασμένη από τη μεθοδολογία της επικοινωνιακής προσέγγισης σε σχέση με τη διδασκαλία/εκμάθηση των ξένων γλωσσών προτείνει τη χρήση της γλώσσας ως μεταφορέα πολιτισμού με σκοπό να αναπτυχθεί μια ικανότητα επικοινωνίας στον μαθητή σε συμφωνία με τις σύγχρονες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του. Η διδακτική των γλωσσών προβληματίζεται για τους στόχους και τους σκοπούς της διδασκαλίας της κουλτούρας και της παρουσίας της στην τάξη. Η κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη σημασιολογική ποικιλία και από μια ιστορική εξέλιξη καλύπτει μια σύνθετη πραγματικότητα, για τον λόγο αυτό συνιστά αντικείμενο ανάλυσης διάφορων επιστημών όπως η ανθρωπολογία, η εθνολογία ,η κοινωνιολογία, η παιδαγωγική και ακόμη η ψυχιατρική.Η απόκτηση μιας επικοινωνιακής διαπολιτισμικής ικανότητας προϋποθέτει μια διαπολιτισμική εκπαίδευση επικεντρωμένη σε αντιπροσωπευτικές παραστάσεις , στερεότυπα, έμμεσες εκφράσεις , της κουλτούρας που είναι το αντικείμενο μελέτης. Η ανάλυση του γλωσσικού στερεότυπου κυρίως δείχνει την ειδική σχέση της γλώσσας και των πολιτισμικών εννοιών.Η καθημερινή χρήση της γλώσσας μας προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό τύπων έκφρασης, όπως οι παροιμίες,τα γνωμικά,οι διαφημιστικές εκφράσεις,φράσεις,παραθέσεις και άλλες, που συνιστούν σημαντικά στοιχεία για να μας οδηγήσουν στην επαφή με την καθημερινή κουλτούρα του Γαλλικού λαού. Αυτοί οι τύποι έκφρασης συνιστούν μέσα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που στοχεύει τη συνειδητοποίηση των ομοιοτήτων και των αντιθέσεων ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς,την Ελληνική κουλτούρα και την Γαλλική κουλτούρα. Ο ορισμός της παροιμίας, ως όρου που εκφράζει κοινωνικοπολιτικές αξίες με απλό λεξιλόγιο, συγκεκριμένο και αναφορικό, υπήρξε το αντικείμενο μελέτης σημαντικού αριθμού ερευνών. Η «μεταφορά» ως σχήμα λόγου συνιστά το καθοριστικό κριτήριο ορισμού της παροιμίας, η χρήση της σε απλές και γενικές ανθρώπινες καταστάσεις συνιστά το πιο σημαντικό στοιχείο για την επαφή με την καθημερινή κουλτούρα.Αυτός ο τύπος έκφρασης που είναι συγχρόνως μια γλωσσική δραστηριότητα και ένα προϊόν κοινωνικο-ιστορικό παίζει ένα ρόλο αρκετά σημαντικό στην ανακάλυψη και στην επικοινωνία με τον Άλλο. Ο ρόλος της παροιμιακής έκφρασης στη σύγχρονη εκπαίδευση της διαπολιτισμικότητας έχει αρκετό ενδιαφέρον. Μία ποσότητα πληροφοριών και δεδομένων δημιουργημένη από τις παροιμίες μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στις επιστημονικές έρευνες των κοινωνιολόγων και των ανθρωπολόγων πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά.Η ανακάλυψη των αξιών της Γαλλικής κουλτούρας,η μοναδικότητα του Γαλλικού λαού, η συμπεριφορά του, τα πιστεύω του, οι διαθέσεις του μπορούν να διδαχθούν μέσω των παροιμιών.Μια έρευνα σ'ένα λεξικό Γαλλικών παροιμιών και ένα λεξικό Ελληνικών, της σχέσης αντιστοιχίας και αναφοράς μεταξύ των παροιμιακών εκφράσεων μας οδηγεί στην διαπίστωση της σημασιολογικής προσέγγισης των παροιμιακών τύπων. Ύστερα από μια εποχή αμφισβήτησης της παροιμίας η κοινωνιολογία και η εθνολογία εργάζονται για την «αποκατάσταση» της , ως παράγοντα πολύ σημαντικό σε μια πολυδιάστατη εκπαίδευση. Οι πληροφορίες που προέρχονται από τις παροιμίες πάνω στις συνήθειες ,στους κανόνες, στην ηθική, στα πιστεύω, στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Γαλλικού λαού βοηθούν στην ανάπτυξη μια «πολιτισμικής γνώσης»και μιας «γνώσης πολιτισμικής συμπεριφοράς» από τον μαθητή. Οι παροιμιακές εκφράσεις με την ευκολία απομνημόνευσης, τη ρυθμικότητα, την αυθεντικότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα σε μια τάξη γλωσσών.Δίνουν μια μεγάλη δυνατότητα δημιουργίας δραστηριοτήτων για επίπεδο αρχαρίων και προχωρημένων επίσης. Ένα λεξικό παροιμιών συνιστά το εργαλείο βάσης για παιγνίδι,για εργασία πάνω σε λογοτεχνικό κείμενο,σε μια ταινία ή κάτι άλλο.Η ανακάλυψη και η γνωριμία των πολιτισμικών θεμελίων της Ελληνικής κουλτούρας και της Γαλλικής σαν μέλη της Ευρωπαϊκής κοινότητας παίζουν το ρόλο του προστάτη της πολιτιστικής ταυτότητας του μαθητή απέναντι στην πολιτιστική παγκοσμιοποίηση. Οι επικοινωνιακές ασκήσεις γενικά και η δημιουργία δραστηριοτήτων με παροιμίες ειδικά δεν μπορούν να αξιολογηθούν αντικειμενικά. Η ερμηνεία των αναφορών της κουλτούρας από τον μαθητή εξαρτάται από την εμπειρία του και από τις προσωπικές του στρατηγικές κατανόησης. Η σύγχρονη μεθοδολογία επηρεασμένη από τον Ανθρωπισμό δέχεται την επικοινωνιακή προσέγγιση για τη διάπλαση ενός Ανθρώπου ικανού να προφυλάξει την δική του ταυτότητα και συγχρόνως να είναι έτοιμος να διαμορφωθεί μετά την επαφή με τους Άλλους. Αυτή η επαφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις παροιμίες .

Διπλωματική εργασία


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2007
2013-12-16T10:31:07Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.