Η εφαρμογή των στρατηγικών ανάγνωσης στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας με την βοήθεια αυθεντικών κειμένων = Die Anwendung von Lesestrategien im Unterricht Deutsch als Fremdsprache anhang von Authentischen Texten

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η εφαρμογή των στρατηγικών ανάγνωσης στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας με την βοήθεια αυθεντικών κειμένων = Die Anwendung von Lesestrategien im Unterricht Deutsch als Fremdsprache anhang von Authentischen Texten

ΣΟΥΛΤΑΝΑ Δ. ΧΡΕΒΒΑΤΑΚΗ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2007
2013-12-16T10:40:00Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.