Δυσκολίες εκμάθησης της γερμανικής ως ξένης γλώσσας οσον αφορά στην κατανόηση ακουστικών κειμένων στο βασικό επίπεδο = Schwierigkeiten beim erlernen der Deutschen als Fremdsprache in Bezug auf das Horverstehen im Grundstufe-Niveau

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔυσκολίες εκμάθησης της γερμανικής ως ξένης γλώσσας οσον αφορά στην κατανόηση ακουστικών κειμένων στο βασικό επίπεδο = Schwierigkeiten beim erlernen der Deutschen als Fremdsprache in Bezug auf das Horverstehen im Grundstufe-Niveau

ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διπλωματική εργασία


Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2013-12-16T10:41:53Z
2007


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.