Δυσκολίες εκμάθησης της γερμανικής ως ξένης γλώσσας οσον αφορά στην κατανόηση ακουστικών κειμένων στο βασικό επίπεδο = Schwierigkeiten beim erlernen der Deutschen als Fremdsprache in Bezug auf das Horverstehen im Grundstufe-Niveau

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2007 (EN)
Δυσκολίες εκμάθησης της γερμανικής ως ξένης γλώσσας οσον αφορά στην κατανόηση ακουστικών κειμένων στο βασικό επίπεδο = Schwierigkeiten beim erlernen der Deutschen als Fremdsprache in Bezug auf das Horverstehen im Grundstufe-Niveau

ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

German
Greek

2013-12-16T10:41:53Z
2007


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)