Η αξιολόγηση της εξέτασης 'ZD' σε επίπεδεο Β1 με βάση τις γλωσσικές δραστηριότητες του γραπτού λόγου = Evaluation der 'ZD' - Prufung im Niveau B1 Anhang der schriftlichen Sprachaktivitaten

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αξιολόγηση της εξέτασης 'ZD' σε επίπεδεο Β1 με βάση τις γλωσσικές δραστηριότητες του γραπτού λόγου = Evaluation der 'ZD' - Prufung im Niveau B1 Anhang der schriftlichen Sprachaktivitaten

ΑΡΓΥΡΩ ΓΚΟΓΚΑ

ΠερίληψηΘέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση των ενοτήτων «Κατανόηση κειμένου» και «Γραπτή έκφραση» της επίσημης εξέτασης „Zertifikat Deutsch“ (Επίπεδο Β1) του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe, με βάση το θεωρητικό πλαίσιο κατασκευής και αξιολόγησης των τεστ.Καταρχάς γίνεται αναφορά στη λειτουργία της γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας και ιδιαίτερα στις γλωσσικές δραστηριότητες «Πρόσληψη γραπτού λόγου» και «Παραγωγή γραπτού λόγου», διότι αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι οι ασκήσεις που εξετάζουν τη γραπτή γλωσσική δραστηριότητα. Στα αντίστοιχα κεφάλαια διευκρινίζονται έννοιες σχετικές με την πρόσληψη (Είδη γνώσης, Τρόποι ανάγνωσης) και παραγωγή (Είδη γραπτής έκφρασης, Τρόποι ανάπτυξης θέματος) του γραπτού λόγου.Ακολουθεί η παρουσίαση των βασικών αρχών κατασκευής και αξιολόγησης των τεστ. Πρώτα αναφέρονται οι θεωρίες στις οποίες στηρίζεται η κατασκευή και αξιολόγησή τους (κλασσική θεωρία και θεωρία πιθανοτήτων) με ιδιαίτερη αναφορά στα βασικά τους αξιώματα και χαρακτηριστικά. Βασική αρχή της κλασσικής θεωρίας, στην οποία βασίζονται ακόμα και σήμερα τα επίσημα γλωσσικά τεστ, είναι ότι αυτά πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας, ώστε να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες. Τα κριτήρια αυτά παρατίθενται αναλυτικά, εξαιτίας της σπουδαιότητάς τους αυτής όσον αφορά στην κατασκευή και αξιολόγηση των τεστ.Βάση για την κατασκευή των τεστ αποτελούν εκτός από τις συγκεκριμένες θεωρίες και τα μοντέλα ικανοτήτων και δεξιοτήτων, διότι περιγράφουν τα διάφορα χαρακτηριστικά της γλώσσας όσον αφορά τη χρήση και το χρήστη και χρησιμεύουν ως βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης των μαθητών. Μεταξύ των δύο μοντέλων που αναφέρονται στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αναλυτικότερα το Μοντέλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λόγω του σημαντικού του ρόλου στη σημερινή πολυπολιτισμική Ευρώπη.Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση της εξέτασης „Zertifikat Deutsch“ αναφέρονται στο τέλος του θεωρητικού μέρους αυτής της εργασίας και τα είδη των γλωσσικών τεστ, τα είδη των ασκήσεων, καθώς επίσης τα δύο επικρατέστερα συστήματα βαθμολόγησης.Με την αναλυτική παρουσίαση της προαναφερθείσας εξέτασης και ιδιαίτερη αναφορά στα μέρη «Κατανόηση κειμένου» και «Γραπτή έκφραση» εισάγεται το πρακτικό μέρος της εργασίας. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διεξαγωγή της εξέτασης, στην οποία έλαβαν μέρος για τις ανάγκες της διπλωματικής αυτής εργασίας 50 μαθητές, καθώς και η βαθμολόγηση της επίδοσής τους.Τέλος ακολουθεί η αξιολόγηση ασκήσεων του τεστ για τη γλωσσική δραστηριότητα του γραπτού λόγου. Με βάση τη βαθμολογία των μαθητών και συγκεκριμένων μαθηματικών τύπων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία γίνεται ο υπολογισμός του αριθμητικού μέσου όρου, του βαθμού δυσκολίας και της αξιοπιστίας του τεστ, όσον αφορά στα μέρη «Κατανόηση κειμένου» και «Γραπτή έκφραση». Στη συνέχεια αξιολογούνται τα προαναφερθέντα μέρη της εξέτασης με βάση τα υπόλοιπα κριτήρια ποιότητας, τα οποία αναφέρονται στο θεωρητικό μέρος, και εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα του τεστ.

Διπλωματική εργασία


Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2007
2013-12-16T10:42:04Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.