Τα κίνητρα στην κατανόηση ακουστικών κειμένων και στον προφορικό λόγο μέσα στα πλάισια του μαθήματος της γερμανικής ως ξένης γλώσσας = Motivation im Horverstehen und mundlichen Ausdruck im Rahmen des DaF-Unterrichts

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα κίνητρα στην κατανόηση ακουστικών κειμένων και στον προφορικό λόγο μέσα στα πλάισια του μαθήματος της γερμανικής ως ξένης γλώσσας = Motivation im Horverstehen und mundlichen Ausdruck im Rahmen des DaF-Unterrichts

ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠερίληψηΗ εργασία αυτή έχει ως θέμα «τα κίνητρα στην κατανόηση ακουστικών κειμένων και τη χρήση του προφορικού λόγου μέσα στα πλαίσια του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας». Το θέμα έχει ενδιαφέρον, αφού από την πολύχρονη εμπειρία διαπιστώνουμε ότι στο μάθημα της ξένης γλώσσας πολλοί μαθητές επανέρχονται συχνά στη μητρική τους γλώσσα, κυρίως επειδή δεν έχουν ασκηθεί επαρκώς στον προφορικό λόγο και φοβούνται να κάνουν χρήση της ξένης γλώσσας. Στόχος της εργασίας μας είναι να αναφερθούμε διεξοδικά στα κίνητρα που ωθούν τους μαθητές να χρησιμοποιούν λιγότερο τη μητρική γλώσσα και σε εξωδιδακτικές συνθήκες, να συνδιαλέγονται χωρίς δυσκολίες και να έρχονται σε επαφή με αυτούς που έχουν τη γερμανική ως μητρική γλώσσα. Οι επιδιώξεις αυτές μπορούν να επιτευχθούν με την παροχή κινήτρων, όπως παρουσιάζονται στο θέμα μας, κίνητρα όμως που χρήζουν θεωρητικής αναλύσεως και πρακτικής εφαρμογής στη διδακτική διαδικασία. Αυτό επιχειρείται με την εργασία μας.Η ύλη διαρθρώνεται σε δύο ενότητες 1) την παροχή κινήτρων για την ακουστική κατανόηση και 2) την παροχή κινήτρων για τη χρήση του προφορικού λόγου. Η κάθε μία απαρτίζεται από ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος. Η θεωρητική προσέγγιση του θέματος κάθε ενότητας ξεκινά από το γενικό ορισμό των κινήτρων, συνεχίζεται με την εξέλιξη και τα είδη τους για να ολοκληρωθεί με τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται τα κίνητρα στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Το θεωρητικό μέρος κάθε ενότητας συμπληρώνεται και ενισχύεται με το πρακτικό μέρος. Σ' αυτό υπάρχει διαφορετικός διδακτικός σχεδιασμός για κάθε ομάδα μαθητών, αρχαρίων και προχωρημένων.Συγκεκριμένα, στην ακουστική κατανόηση οι αρχάριοι ασχολήθηκαν με τα αριθμητικά επίθετα, με εικόνες και με ένα κείμενο με κενά που παρουσιάστηκε για συμπλήρωση. Η προχωρημένη ομάδα άκουσε, ένα γερμανικό τραγούδι, συμπλήρωσε ένα κείμενο με κενά και συζήτησε πάνω στο θέμα. Και στις δυο ομάδες χρησιμοποιήθηκαν οπτικοακουστικά μέσα καθώς και οι μέθοδοι : επικοινωνιακή και διαπολιτισμική. Στον προφορικό λόγο δόθηκε στους αρχάριους ένα παραμύθι σε εικόνες πάνω στο οποίο έγινε συζήτηση και τους ανατέθηκε να δημιουργήσουν μια σύγχρονη ιστορία παίρνοντας αφορμή από μια άλλη εικόνα. Οι προχωρημένοι ασχολήθηκαν με ένα ποίημα από τη γερμανική λογοτεχνία και με εικόνες που τους προσφέρθηκαν για σχολιασμό και συζήτηση. Μέθοδοι που εφαρμόστηκαν και για τις δύο ομάδες: επικοινωνιακή και διαπολιτισμική.Η επιλογή των θεμάτων που ανταποκρίνονται στο γλωσσικό επίπεδο και στα ενδιαφέροντα των μαθητών και οι μέθοδοι που ανταποκρίνονται στο γλωσσικό επίπεδο και στα ενδιαφέροντα των μαθητών και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε μπορούν να δώσουν κίνητρα στους μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να κατανοούν την καθημερινότητα, να είναι ανοικτοί σε άλλους πολιτισμούς και φιλοπερίεργοι με την γερμανική γλώσσα.

Διπλωματική εργασία


Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2007
2013-12-16T10:42:18Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.