Η σ υμβολή τ ου Πο λιτισμού κα ι της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σ την π ροώθηση τ ης επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών γερμανικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η σ υμβολή τ ου Πο λιτισμού κα ι της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σ την π ροώθηση τ ης επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών γερμανικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2013-12-16T10:47:25Z
2010-10-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.