Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού [Cd-rom] : η περίπτωση του αρχείου "Δημήτριος Γ.Κάσλας" : [Διπλωματική διατριβή]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού [Cd-rom] : η περίπτωση του αρχείου "Δημήτριος Γ.Κάσλας" : [Διπλωματική διατριβή]

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξητου Ελληνικού Πολιτισμού: Η περίπτωση του αρχείου Δ. Γ. Κασλάς» αναφέρεται στιςδιαδικασίες και πρακτικές που ακολουθήθηκαν κατά την ψηφιοποίηση καιτεκμηρίωση της συλλογής του Δ. Γ. Κασλάς.Ειδικότερα οι αρχικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σχετίζονται βασικά με τηνεπιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας μετά την εκτεταμένη βιβλιογραφικήανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε.Στο στάδιο υλοποίησης της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε ηψηφιοποίηση: α) φωτογραφιών και έντυπων εγγράφων, β) ηχητικών ντοκουμέντων,γ) κινούμενης εικόνας (video), δ) κινητών αντικειμένων (τρισδιάστατη σάρωση).Κατά το στάδιο της τεκμηρίωσης δημιουργήθηκαν, με έγκυρο και συστηματικότρόπο, μετά την καταγραφή των τεκμηρίων, τα μεταδεδομένα της ψηφιοποίησηςσύμφωνα με το πρότυπο «Dublin Core» υλοποιώντας αντίστοιχα εφαρμογέςαπεικόνισης και ανάκτησης τους.Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων της συλλογής καθώς και προτάσεις-εφαρμογές για την ανάδειξη και προβολή του αρχείου αποτέλεσαν ένα ακόμααντικείμενο της διατριβής.Συμπερασματικά μέσω της παρούσης διατριβής επιτυγχάνεται η ανάλυση, σχεδίασηκαι υλοποίηση ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης αρχείων με ιστορικό-πολιτιστικό χαρακτήρα όπως το αρχείο Δ. Γ. Κασλάς.

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12-16T10:54:01Z
2008-01-08


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.