Σε ποιο βαθμό θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το διαδίκτυο ως ένα παγκόσμιο χωριό σύμφωνα με τη θεωρία του Marshall Mcluhan

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣε ποιο βαθμό θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το διαδίκτυο ως ένα παγκόσμιο χωριό σύμφωνα με τη θεωρία του Marshall Mcluhan

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΙΚΟΥ

ΠερίληψηΗ παρούσα εργασία εξετάζει τον τρόπο λειτουργίας του Διαδικτύου και τη θεώρησή του ως «παγκόσμιου χωριού», έναν όρο ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Marshall McLuhan στις αρχές της δεκαετίας του '60. Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται η μελέτη και κατανόηση του Διαδικτύου και των δυνατοτήτων του, καθώς και οι συνέπειες των λειτουργιών αυτού σε εκφάνσεις του ιδιωτικού και δημοσίου βίου στο πλαίσιο της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Ο βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθεί η πραγματικότητα του Διαδικτύου ως ένα μέσο επικοινωνίας που αλλάζει τον τρόπο αλληλεπίδρασης των ανθρώπων υπό το πρίσμα του «παγκόσμιου χωριού» που οραματίστηκε ο Marshall McLuhan. Παράλληλα, η εργασία μελετά αν η παγκοσμιοποίηση αποτελεί παράγοντα δημιουργίας του «παγκόσμιου χωριού». Από την ανάλυση προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με τη μετάλλαξη των κοινωνιών λόγω των μεταβολών που προκάλεσε η ραγδαία εξάπλωση των ηλεκτρονικών μέσων και ιδιαίτερα του Διαδικτύου, καθώς επίσης και η διαπίστωση ότι τόσο το Διαδίκτυο όσο και η παγκοσμοιοποίση δεν μπορούν τη δεδομένη στιγμή να οδηγήσουν την ανθρώπινη κοινότητα στην κατάσταση του παγκόσμιου χωριού που οραματίστηκε ο McLuhan. Ο βασικός λόγος είναι το γεγονός πως μεγάλα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού δεν μπορούν να συμμετέχουν στο παγκόσμιο χωριό λόγω οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων. Το ερώτημα αν το Διαδίκτυο είναι παγκόσμιο χωριό και αν η παγκοσμιοποίηση μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα στο παγκόσμιο χωριό μένει ανοιχτό για τον ερευνητή του αύριο αφού και οι εξελίξεις είναι διαρκείς και ραγδαίες.

Διπλωματική εργασία


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T10:55:25Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.