Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12-16T10:55:27Z
2009-03-08


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.