Εκπαίδευση στη χρήση ενός πρότυπου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου (ΟΠΣΝ) με τη χρήση πολυμέσων [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εκπαίδευση στη χρήση ενός πρότυπου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου (ΟΠΣΝ) με τη χρήση πολυμέσων [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

ΚΑΡΜΕΝ - ΝΤΟΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12
2013-12-16T10:56:48Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.