Εκτίμηση των επιπέδων ρύπανσης από φαρμακευτικές ενώσεις σε επεξεργασμένα αστικά λύματα. Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων απομάκρυνσης και προτεινόμενες λύσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εκτίμηση των επιπέδων ρύπανσης από φαρμακευτικές ενώσεις σε επεξεργασμένα αστικά λύματα. Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων απομάκρυνσης και προτεινόμενες λύσεις

ΣΚΑΘΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12-16T11:06:28Z
2011-08-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.