Επεξεργασία και τελική διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Νομικό Πλαίσιο και Πρακτικές στην Ευρώπη και στον Κόσμο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επεξεργασία και τελική διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Νομικό Πλαίσιο και Πρακτικές στην Ευρώπη και στον Κόσμο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2011-08-01
2013-12-16T11:06:30Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.