ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12-16T11:06:36Z
2011-08-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.