Περιβαλλοντικές επιπτώσεις τυροκομείων και χυμοποιείων - συσκευαστηρίων στο Ν. Άρτας: σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και αναμενόμενες επιπτώσεις από την εφαρμογή τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις τυροκομείων και χυμοποιείων - συσκευαστηρίων στο Ν. Άρτας: σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και αναμενόμενες επιπτώσεις από την εφαρμογή τους

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12-16T11:07:38Z
2007


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.