Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000 σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού: προβλήματα και προοπτικές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000 σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού: προβλήματα και προοπτικές

ΧΑΛΚΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T11:07:47Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.