Πρόταση για βελτίωση υπηρεσιών υγείας νοσοκομειακής μονάδας, με την ανάπτυξη συστημάτων βασισμένων στα πρότυπα ISO 9001: 2000, HACCP και SA8000:

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2007 (EL)
Πρόταση για βελτίωση υπηρεσιών υγείας νοσοκομειακής μονάδας, με την ανάπτυξη συστημάτων βασισμένων στα πρότυπα ISO 9001: 2000, HACCP και SA8000:

ΟΛΓΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΡΑΚΑΡΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΔΙΑΜΑΝΤΗ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T11:07:56Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.