Εγχειρίδιο συστήματος ανάλυσης επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στην διαλογή, συσκευασία, συντήρηση και εμπορία νωπών μήλων, κερασιών και βιομηχανικών ροδακίνων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εγχειρίδιο συστήματος ανάλυσης επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στην διαλογή, συσκευασία, συντήρηση και εμπορία νωπών μήλων, κερασιών και βιομηχανικών ροδακίνων

ΜΑΡΝΑΣΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΔΕΛΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΘΩΜΑΐΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T11:08:41Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.