Τακτική προγραμματισμένη εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001-2000 του τμήματος Συντήρησης και Επισκευών του συγκροτήματος Μεταφορικών Μέσων ΟΤΕ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τακτική προγραμματισμένη εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001-2000 του τμήματος Συντήρησης και Επισκευών του συγκροτήματος Μεταφορικών Μέσων ΟΤΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T11:08:42Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.