Το κόστος της ποιότητας [Cd-rom] : η εφαρμογή του προτύπου BS:6143: μέρος 1ο:1992 μοντέλου κόστους διεργασίας σε ελληνική εταιρεία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το κόστος της ποιότητας [Cd-rom] : η εφαρμογή του προτύπου BS:6143: μέρος 1ο:1992 μοντέλου κόστους διεργασίας σε ελληνική εταιρεία

ΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΟΥΤΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2013-12-16T11:10:45Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.