Αναγωγές, Μη επιλυσιμότητα (Καπόρης-HT&Webcast-ΠΛΗ30)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αναγωγές, Μη επιλυσιμότητα (Καπόρης-HT&Webcast-ΠΛΗ30)

ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ

Το ΕΔΥ περιέχει υπερκείμενο και webcasts. Παρουσιάζει μεθοδολογία όπου με χρήση Αναγωγών μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την πολυπλοκότητα επίλυσης ενός προβλήματος. Παρουσιάζει μια σειρά αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων, όπου με μεθοδικό τρόπο γίνεται χρήση Αναγωγών. Επίσης κάθε παράδειγμα συνοδεύεται με ολιγόλεπτο webcast, όπου πιο εποπτικά βλέπει ο φοιτητής τη μέθοδο εργασίας. Τα παραδείγματα είναι κλιμακωτής δυσκολίας.
Αναφέρεται στην μέθοδο της Αναγωγής ενός δοσμένου προβλήματος σε ένα άλλο πρόβλημα με την χρήση Turing υπολογίσιμης συνάρτησης. Επίσης αναφέρεται σε (μη) επιλύσιμα προβλήματα, καθώς και σε (μη) αναγνωρίσιμα προβλήματα. Τέλος, μιλάει για Αναγωγές κατά Turing.

Hypertext
Webcast

Algorithms, Decision problems, Decision algorithms, mapping reducibility, Turing reducibility, (un)Decidable problems, reductions, complexity classes.
Αναγωγές με χρήση Turing υπολογίσιμης συναρτήσεως, (μη) επιλύσιμα προβλήματα, (μη) αναγνωρίσιμα προβλήματα, Αναγωγές κατά Turing, κλάσεις πολυπλοκότητας .

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008-12-15T14:04:46Z
2013-12-13T09:57:41Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.