Εισαγωγή στην Κανονικοποίηση Βάσεων Δεδομένων (ΔΕΛΗΣ-HT-ΠΛΗ11)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2008 (EN)
Εισαγωγή στην Κανονικοποίηση Βάσεων Δεδομένων (ΔΕΛΗΣ-HT-ΠΛΗ11)

ΔΕΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΚΟΔΡΑΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΙΡΒΟΥ, ΜΑΡΙΑ

Το παρόν υλικό απευθύνεται στους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη μελέτη των θεμάτων εννοιολογικής μοντελοποίησης και του σχεσιακού μοντέλου, του τόμου «Βάσεις Δεδομένων», στα πλαίσια της θεματικής ενότητας ΠΛΗ-11. Οι ενότητες που περιλαμβάνονται στη συνέχεια απαιτούν καλή κατανόηση τουλάχιστο των ακόλουθων: 1.εφαρμογή του μοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων (Ο-Σ) για τη σχεδίαση σε εννοιολογικό επίπεδο 2.εφαρμογή των κανόνων μετάβασης από το μοντέλο Ο-Σ στο λογικό επίπεδο 3.τα βασικά δομικά συστατικά του σχεσιακού μοντέλου (σχέσεις, πλειάδες, κατηγορήματα/πεδία) και τη μαθηματική του θεμελίωση Το υλικό που ακολουθεί καλύπτει τα θέματα κανονικοποίησης στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, που ως γνωστικό πεδίο απουσιάζουν από το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό. Η μελέτη του θα εισάγει τους φοιτητές στις ακόλουθες έννοιες: 1.πλεονασμός και δυσλειτουργίες που προκαλεί – ανάγκη για ‘κανονικοποίηση’ 2.η σημασία των ‘επιχειρησιακών κανόνων’ (business rules) στη θεωρία κανονικοποίησης 3.πλειότιμα κατηγορήματα και πρώτη κανονική μορφή 4.συναρτησιακές εξαρτήσεις (functional dependencies) 5.δεύτερη και τρίτη κανονική μορφή 6.κανονική μορφή Βoyce-Codd 7.αποδόμηση (decomposition), αποδόμηση χωρίς απώλειες σύνδεσης (lossless join decomposition) 8.τεχνικές αποδόμησης σε κανονική μορφή Βoyce-Codd 9.τεχνικές ελέγχου για αποδόμηση χωρίς απώλειες σύνδεσης 10.σύνδεση της θεωρίας κανονικοποίησης με την προσέγγιση της σχεδίασης με εφαρμογή του μοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων
Το παρόν υλικό εξετάζει το πρόβλημα του πλεονασμού στο σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων και τις δυσλειτουργίες που αυτό συνεπάγεται. Στη συνέχεια δίνεται μια αναλυτική περιγραφή της βασικής θεωρίας κανονικοποίησης (πρώτη κανονική μορφή, δεύτερη κανονική μορφή, τρίτη κανονική μορφή, Βoyce-Codd κανονική μορφή, τεχνικές αποδόμησης ενός σχεσιακού σχήματος, κ.λ.π.) με αναλυτικά παραδείγματα κι ασκήσεις/δραστηριότητες για τους φοιτητές. Η παρουσίαση υιοθετεί περισσότερο μια σχεδιαστική προσέγγιση, ώστε να συνδέσει την εν λόγω ύλη με τη μέχρι τώρα διδαχθείσα ύλη στα πλαίσια της ενότητας ΠΛΗ-11, ενώ ο μαθηματικός φορμαλισμός και θεμελίωση παρουσιάζεται με προσιτό τρόπο όπου αυτό είναι απαραίτητο.

βάσεις δεδομένων, σχεσιακό μοντέλο, πλεονασμός, κανονικοποίηση, συναρτησιακές εξαρτήσεις, πρώτη κανονική μορφή, δεύτερη κανονική μορφή, τρίτη κανονική μορφή, Βoyce-Codd κανονική μορφή, αποδόμηση σχεσιακού σχήματος, αποδόμηση χωρίς απώλεια σύνδεσης
data bases, relational model, redundancy, normalisation, functional dependencies, first normal form, second normal form, third normal form, Boyce-Codd normal form, relational decomposition, lossless join decomposition

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2008
2013-12-13T09:55:08Z
2008-12-15T13:50:18Z


Ο εκτιμώμενος χρόνος μελέτης του εν λόγω υλικού είναι 2 εβδομάδες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)