Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - Χρήση Εφαρμογών και Υπηρεσιών(Παρασκάκης/Σγάρμπας: ΠΛΗ0)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή στον Προγραμματισμό - Χρήση Εφαρμογών και Υπηρεσιών(Παρασκάκης/Σγάρμπας: ΠΛΗ0)

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΓΑΡΜΠΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΚΟΔΡΑΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό: Οι στόχοι του διδακτικού υλικού είναι να μπορούν οι φοιτητές να αναλύουν και να εφαρμόζουν βασικές αλγοριθμικές δομές διατυπώνουν την επίλυση ενός προβλήματος με αλγοριθμικά βήματα εφαρμόζουν βασικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων διασπούν σύνθετα προβλήματα σε απλούστερα συντάσσουν απλά και σύνθετα προγράμματα σε γλώσσα προγραμματισμού Pascal
Χρήση Εφαρμογών και Υπηρεσιών (για τον Η/Υ και το Διαδίκτυο) Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το υλικό, θα είστε σε θέση να : δημιουργείτε και να τυπώνετε κείμενα και σχήματα με τον υπολογιστή σας διαβάζετε ιστοσελίδες και να κάνετε αναζητήσεις στο διαδίκτυο γράφετε και να στέλνετε μηνύματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εγκαθιστάτε νέα προγράμματα στον υπολογιστή σας δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας προστατεύετε τον υπολογιστή σας από ιούς και άλλες απειλές
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό: Ο σκοπός της διδακτικής ενότητας «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό» είναι να παρουσιάσει με απλό τρόπο στους νέους φοιτητές του ΕΑΠ τις βασικές έννοιες της επιστήμης της πληροφορικής, τον αλγοριθμικό τρόπο επίλυσης προβλημάτων καθώς και την συσχέτιση μεταξύ προβλημάτων, αλγορίθμων και προγραμματισμού. Το παρόν υπερκείμενο απευθύνεται σε νέους φοιτητές του ΕΑΠ που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν την ΘΕ ΠΛΗ10, και έχουν μικρή ή καθόλου εμπειρία από υπολογιστές. Για το λόγο αυτό το παρόν υλικό κατασκευάστηκε έτσι ώστε να μην κουράζει τους φοιτητές, και χαρακτηρίζεται από μικρές ενότητες, πολλές εικόνες και παραδείγματα, καθώς και διαδραστικά μέσα. Χρήση Εφαρμογών και Υπηρεσιών (για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και το Διαδίκτυο):Το παρόν υπερκείμενο έχει αναπτυχθεί για να βοηθήσει τους φοιτητές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) ώστε να αρχίσουν να τον χρησιμοποιούν. Με δεδομένο ότι ο φοιτητής έχει στη διάθεσή του έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο, το υλικό παρουσιάζει συνοπτικά τον τρόπο χρήσης των πιο κοινών εφαρμογών υπολογιστών και υπηρεσιών του διαδικτύου. Οι οδηγίες απευθύνονται σε νέους φοιτητές του ΕΑΠ που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν την ΘΕ ΠΛΗ10, αλλά δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία από υπολογιστές. Για το λόγο αυτό καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε το υλικό να είναι σύντομο και να μην κουράζει κατά την ανάγνωση.

Algorithm,Sequence,Selection, Repetition,Variables, Data Types,Arrays, Program, Procedure, Function, Subprograms
Εφαρμογή,Διαδίκτυο, Πρόγραμμα πλοήγησης,Επεξεργαστής κειμένου,Διορθωτής κειμένου, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,Αποθήκευση Ασφαλείας,Ιός υπολογιστή,Μηχανή διαδικτυακής αναζήτησης,Ιστολόγιο,Διαδικτυακή Πύλη,Λογιστικό φύλλο,Πρόγραμμα συμπίεσης
Αλγόριθμος,Ακολουθία,Επιλογή,Επανάληψη,Μεταβλητές,Τύποι δεδομένων,Πίνακας,Πρόγραμμα,Εντολές,Διαδικασία, Συνάρτηση,Υποπρογράμματα
Software Application,Internet, Web Browser,Word Processor,Text Editor,E-mail,Backup,Computer Virus,Web Search Engine, Forum,Portal,Spreadsheet,Compression Program

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T09:55:56Z
2008-12-15T13:58:56Z


Εισαγωγή στον Προγραμματισμό:Συνολικός χρόνος μελέτης: περίπου 11 ώρες. Χρήση Εφαρμογών και Υπηρεσιών:Το υλικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να διαβαστεί (τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση) από έναν αρχάριο φοιτητή σε λιγώτερο από 4 ώρες, χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος εξοικείωσης, πειραματισμού και πειραματικής εφαρμογής των γραφομένων στον υπολογιστή του φοιτητή, ούτε και ο χρόνος εκπόνησης των δραστηριοτήτων, κάποιες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.