Τεχνικές Διαχείρισης Λογισμικού – Βασικές αρχές διαχείρισης έργου – Τμηματοποίηση έργου – Χρονοπρογραμματισμός Έργου (Ξένος-WC-ΠΛΗ42-Ενότητα 2)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤεχνικές Διαχείρισης Λογισμικού – Βασικές αρχές διαχείρισης έργου – Τμηματοποίηση έργου – Χρονοπρογραμματισμός Έργου (Ξένος-WC-ΠΛΗ42-Ενότητα 2)

ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΙΝΤΕΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

Αναφέρονται είτε άμεσα στην αρχή του webcast, είτε έμμεσα μέσα στη ροή του λόγου.
H συγκεκριμένη ενότητα ΕΔΥ πραγματεύεται το θέμα της διαχείρισης έργων λογισμικού. Ξεκινά με την ουσία της διαχείρισης έργων (ότι αφορούν ανθρώπους) και, αφού αποσαφηνίζει τις βασικές αρχές, προχωρά σε τεχνικά θέματα όπως PERT και Gantt charts.

Τεχνικές Διαχείρισης Λογισμικού,Pert chart,Gantt chart
Software Management Techniques,Pert chart,Gantt chart


Ελληνική γλώσσα

2008-11-28T08:48:23Z
2013-12-13T09:02:53Z


Πριν από κάθε video αναφέρεται χρόνο μελέτης όχι μόνο σε διάρκεια του video, αλλά και σε πραγματικό χρόνο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.